Η Αποστολή

Για το επιβατικό κοινό

  • Ασφάλεια μετακίνησης επιβατών, αποσκευών και δεμάτων.
  • Άνεση ταξιδιού, που επιτυγχάνεται με την στρατολόγηση υπερσύγχρονων λεωφορείων με εξοπλισμό όπως Τηλεοράσεις, Ασύρματο Ιντερνέτ Wi-Fi, snacks κ.α.
  • Η μη απόκλιση μας από τους προκαθορισμένους χρόνους διεκπεραιώσεις των δρομολογίων.
  • Η ικανοποίηση των πελατών μας, σεβόμενοι τον πολύτιμο χρόνο τους, δίνοντας τους την δυνατότητα να αγοράσουν και να κλείσουν τα εισιτήρια τους ηλεκτρονικά.
  • Η εύκολη μετακίνηση ΑΜΕΑ με τοποθέτηση ραμπών στις εγκαταστάσεις μας και την βοήθεια του προσωπικού μας.

Για το προσωπικό μας

  • Η συνεχή εκπαίδευση του και η δυνατότητα να εξελιχθεί μέσα στην επιχείρηση.
  • Η προσφορά ενός εργασιακού περιβάλλοντος που είναι ασφαλές, σύγχρονο και φιλικό.

Για την κοινωνία

  • Η συμβολή μας προς την κατεύθυνση της πράσινης ενέργειας, τοποθετώντας φωτοβολταϊκά στο στέγαστρο των εγκαταστάσεων μας.
  • Η προσφορά θέσεων εργασίας.
  • Η χορηγία και υποστήριξη τοπικών ομάδων.