Οικονομικά Στοιχεία

Εδώ θα βρείτε τον ισολογισμό της εταιρίας για το έτος 2014:

Εδώ θα βρείτε τον ισολογισμό της εταιρίας για το έτος 2013:

Εδώ θα βρείτε τον ισολογισμό της εταιρίας για το έτος 2012: