Προσφορά για το επιβατικό κοινό

Κομοτηνή – Αθήνα, κανονικό εισιτήριο επιστροφής, 80,00 € έως 31/08/2017.