ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

H “Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ροδόπης ΑΕ” είναι μία πολυμετοχική ανώνυμη εταιρεία. Διοικείται από συμβούλιο, που εκλέγεται με διαδικασίες του Ν. 2190/1920.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προήλθε από τις εκλογές της 30.06.2017, είναι επταμελές και έχει τετραετή θητεία. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

  • Νικολαίδης Αντώνιος, Πρόεδρος
  • Δερδελάκος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
  • Καλλιγάς Αδάμ, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Καρυδοπούλου Αναστασία, Μέλος
  • Πυρατζίδης Βασίλειος, Μέλος
  • Τοπαλίδης Κανσταντίνος, Μέλος
  • Χουσείν Ερτζάν, Μέλος

Εκ μέρους των μετόχων, των εργαζομένων και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΕΛ Ν. Ροδόπης Α.Ε., σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας. Στο πλαίσια της λειτουργίας μας φροντίζουμε για την ασφάλεια των μετακινήσεων σας, την αξιοπιστία των δρομολογίων και την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση του επιβατικού κοινού.