ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2022

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020

Δ4.Πακέτο_Χρηματοοικονομικών_Καταστάσεων_ΕΛΠ_2019

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΕΛ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 2018

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΕΛ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ 2017

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016 ΚΤΕΛ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 – ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 – ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΣΜΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 – ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΣΜΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 – ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ