ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 23-9-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 10-9-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 14-12-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 9-11-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 2-11-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 23-10-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 25-9-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ. 20-6-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΤΕΛ Ν ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 6_10_19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 08-09-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 16-08-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 23-02-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25/06/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 11/06/2017

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27/11/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30/10/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 07/08/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 10/07/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 28/06/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29/06/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30/06/2013

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ

ΤΕΥΧΟΣ Α

ΤΕΥΧΟΣ Β

ΤΕΥΧΟΣ Γ