ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στα εισιτήρια του ΚΤΕΛ Ροδόπης ισχύουν ειδικές εκπτώσεις με απαραίτητη την επίδειξη των σχετικών εγγράφων που αποδεικνύουν την συμμετοχή στην έκπτωση, κατά την έκδοση του εισιτηρίου και σε κάθε έλεγχο από τους υπαλλήλους της εταιρείας μας. Σε διαφορετική περίπτωση ο επιβάτης υποχρεούται να πληρώσει την διαφορά που προκύπτει σε χρήματα μέχρι να καλύψει την τιμή του ολόκληρου εισιτηρίου

ΤΑΞΙΔΙ ΜΕT’ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Παρέχετε ειδική έκπτωση σε εισιτήρια με επιστροφή για τους προορισμούς Αθηνών και Θεσσαλονίκης (πληροφορίες στο 2531022912).

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (50% ή 25%)

Οι φοιτητές Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι κάτοχοι ηλεκτρονικών δελτίων ειδικού εισιτηρίου (τώρα Ηλεκτρονική Ακαδημαϊκή Ταυτότητα με την ένδειξη Δελτίο Εισιτηρίου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.593259/Β3/2012 ΦΕΚ Β2377/2012) καταβάλουν:

  • Το 50% επί της κανονικής τιμής του εισιτηρίου στις οδικές υπεραστικές γραμμές που συνδέουν τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους με την πόλη όπου εδρεύει η σχολή των δικαιούχων φοιτητών και αντίστροφα.
  • Στις υπόλοιπες αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες της χώρας στους ανωτέρω φοιτητές χορηγείται έκπτωση 25% επί της κανονικής τιμής του εισιτηρίου.

Απαραίτητη είναι η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά την διαδρομή.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (50%)

Σε όλες τις γραμμές παρέχεται έκπτωση στους πολύτεκνους. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της κάρτας πολυτέκνων (πάσο) κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά την διαδρομή.

Α.Μ.Ε.Α. (50%)

Σε όλες τις γραμμές παρέχεται έκπτωση στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της ειδικής κάρτας (πάσο) κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά την διαδρομή.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ 

Παρέχεται έκπτωση σε εισιτήρια Στρατιωτικών για μετακίνηση με σκοπό την άσκηση των καθηκόντων τους. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της στρατιωτικής ταυτότητας κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά την διαδρομή.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 

Παρέχετε έκπτωση σε εισιτήρια Αστυνομικών για μετακίνηση με σκοπό την άσκηση των καθηκόντων τους. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της στρατιωτικής ταυτότητας κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά την διαδρομή.

ΓΚΡΟΥΠ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Τιμές για τα γκρουπ καθορίζονται ύστερα από ειδικές συμφωνίες με το ΚΤΕΛ Ροδόπης.

ΠΑΙΔΙΑ

Παιδιά ηλικίας 0 έως 6 ετών ταξιδεύουν δωρεάν. Σε ότι αφορά στα δρομολόγια για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παιδιά 0 έως 6 ετών, ταξιδεύουν δωρεάν στην ίδια θέση με τον γονέα που τα συνοδεύει, ή μπορούν να έχουν δική τους θέση, καταβάλλοντας το 50% του αντιτίμου του εισιτηρίου.