Ανώνυμο-3 αντίγραφο

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙ ΑΠΟ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Από το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, επανέρχονται τα χειμερινά δρομολόγια για Μαρώνεια και Φανάρι, σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιεύτεται παρακάτω.
Ήδη τα νέα δρομολόγια υπάρχουν και στην ιστοσελίδα μας www.ktelrodopis.gr στην ενότητα Δρομολόγια.
Για πληροφορίες στο 2531022912, καθημερινά 06:00 με 20:30.

Κοινοποίηση Του Άρθρου